De complexiteit van personeelsinzet terugbrengen naar eenvoud

Wij helpen (zorg)instellingen met het integreren en stroomlijnen van processen rondom personeelsinzet. Met als doel: budgettaire balans en rust in de organisatie.

Grip op personeelskosten

Vind het juiste evenwicht in de inzet van flexibel en vast personeel en bespaar op hoge personeelskosten.

Rust en stabiliteit

Een efficiënte én lange-termijnplanning zorgt voor rust in het werk van zorgprofessionals.

Balans in personeelsinzet

Strategische personeelsplanning op basis van roosterresultaten. Werving op basis van behoefte, niet uit noodzaak.

Zet personeel effectief in met Zorg in Balans

Voor zorginstellingen is personeel vaak de grootste kostenpost. Het belang is daarom groot om processen rondom personeelsinzet op orde te hebben. Wanorde binnen processen, geen grip op KPI’s of een gebrek aan duidelijke werkafspraken leiden tot verschillende noodoplossingen. En dit kost altijd méér dan het afgesproken plan. Zorg in Balans helpt door middel van drie onderdelen:

1. Slim roosteren

Lange planningshorizon
Zelforganiserende teams
Eenduidigheid in proces
Onderscheid in voorspelbare en onvoorspelbare roosterverstoringen

2. Slim monitoren

Helder gedefinieerde KPI’s
Binnen budget
Realtime inzicht
Onderscheid: locatie, formatie en rooster

3. Slim werven

Werven op basis van daadwerkelijke behoefte
Strategische personeelsplanning op basis van roosterresultaten
Effectief opleidingsprogramma

Kies jij voor centraal of decentraal roosteren?
Kies voor beide, in de vorm van intercentraal roosteren. Leer meer in de whitepaper die wij hierover schreven:

  Starten met een Quick-Scan

  In 4 weken bepalen we de meest efficiënte strategie om rust en structuur te brengen in roostering, werving en monitoring. Uit de Quick-Scan volgt een op maat gemaakt programma. Zie het als blauwdruk om direct aan de slag te gaan.

  1. De organisatiescan

  Van simpele overzichten uit het jaarverslag tot gedetailleerde cijfers over de in- en uitstroom van personeel; wij analyseren deze gegevens ten opzichte van het verleden van de rest van de zorgbranche.

  2. De roosterroute

  Hoe komen roosters binnen de organisatie tot stand? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de (ongeschreven) afspraken? Waar zitten knelpunten? Dit alles brengen we samen in schema’s en zwembaandiagrammen.

  3. De locatiescan

  Op iedere zorglocatie kunnen knelpunten teruggebracht worden naar slechts drie categorieën: locatie, formatie of rooster. Met een scan op vastgestelde KPI’s stellen we thema’s per locatie vast.

  Over sLogic

  Wij zijn sLogic. We ondersteunen al 10 jaar organisaties en instellingen binnen het sociaal domein.

  In onze projecten zijn we altijd gefocust op de driehoeksverhouding tussen mens, proces en ICT. Ons uitgangspunt is dat ICT altijd ondergeschikt is aan het proces. Het proces functioneert alleen als de mens zich ernaar kan voegen.

  In samenwerking met verschillende ketenpartners zorgen wij ervoor dat u grip heeft én houdt binnen de hectiek van het sociaal domein. Onze aanpak is gericht om rust te brengen in de organisatie, werkdruk te verlagen en kwaliteit te verhogen.

  Neem contact met ons op

  Vragen over ‘Zorg in Balans’, de Quick-Scan of geïnteresseerd in een samenwerking? We bespreken graag uw situatie en de mogelijkheden. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

  Contactgegevens
  Vlasakkerweg 3b, 3811 MR Amersfoort
  +31 (0)33 258 50 70
  contact@slogic.nl